Pomiń łącza nawigacji

CENTRALA

Telefon: 65 543-25-07 , 65 543-26-47

SEKRETARIAT

e-mail: demisekretariat@wp.pl

fax: (065) 543-29-21

DZIAŁ HANDLU

Telefon: (065) 543-26-31

Kierownik handlu tel. wew./59

Sprzedaż tel. wew./33

e-mail: demisprzed@wp.pl

fax: (065) 543-24-01

Mapa Polski Targeo
Powered by Targeo® | AutoMapa®
Mapa Polski Targeo
Powered by Targeo® | AutoMapa®