Pomiń łącza nawigacji

Początki działalności mleczarni sięgają roku 1900. Powstała ona na bazie istniejących już małych zakładów tj. mleczarnia w Czerninie, Irządzach, Sicinach i Wąsoszu, której spadkobierczynią jest obecna Spółdzielnia Mleczarska ,,DEMI”.

Pod koniec lat trzydziestych skup wynosił 20.000 litrów mleka dziennie, by w latach 1940-43 osiągnąć wielkość okoł0 32 .000 litrów mleka dziennie. Produkowano w owym czasie masło, twarogi, sery dojrzewające i harceńskie.
Z dniem 1 stycznia 1951r. spółdzielczy przemysł mleczarski został upaństwowiony. Spółdzielnia Mleczarska w Górze przemianowana została na Powiatowy Zakład Mleczarski w Górze, którego terenem działania było miasto i powiat Góra.
W 1954 r. przeprowadzono modernizację Spółdzielni w Górze. Objęła ona aparatownię, masłownię, odbiór mleka i laboratorium, zmodernizowano punkty skupu.
W 1965 r. Spółdzielnia skupiła 16. 400. 000 litrów mleka i uzyskała po raz pierwszy prawo oznaczenia znakiem ,,1”- najwyższa jakość klasy krajowej.
W związku z rosnącym skupem mleka zrodziła się myśl o budowie przy zakładzie proszkowni mleka typu ,,B” o zdolności przerobowej 48,5 tys. litrów na dobę. Budowę rozpoczęto w 1967r, by po 13 miesiącach obiekt oddać do użytku.
Druga połowa lat siedemdziesiątych to dalszy wzrost skupu mleka do około 32. 000.000 litrów rocznie .W 1978 r. zakupiono i zainstalowano linię do ciągłej produkcji masła. Z dniem 1 sierpnia 1977 r. górowskiemu zakładowi przyznano prawo oznaczenia produkowanego masła znakiem jakości ,,Q”, a śmietany spożywczej 18% znakiem jakości ,,1”
W październiku 1984 r. podczas VII Krajowej Oceny Masła w Warszawie, nasze górowskie masło ekstra na 188 ocenianych prób, uzyskało III miejsce. W roku 1986 w trakcie VIII Krajowej Oceny Masła w Warszawie uzyskaliśmy I miejsce i medal pamiątkowy za wysoką jakość masła.
W listopadzie 1986r. uruchomiono produkcje nowego asortymentu – mleka zagęszczonego w tubach.
15 marca 1996r. ukończono montaż urządzeń do zastosowania w przerobie mleka ultrafiltracji. Proces ten polega na tym, że z wykorzystaniem technik membranowych produkty finalne są wzbogacone o białka mleka i sole mineralne, które w tradycyjnej technologii odciekają razem z serwatką.
Spółdzielnia dbając o swoją markę handlową 18 marca 1997 r. decyzją Walnego Zgromadzenia zmieniła nazwę, która obecnie brzmi: Spółdzielnia Mleczarska ,,DEMI”. Wprowadzono jednocześnie identyfikowalne dla klienta charakterystyczne logo oraz znak towarowy.
Rok 2000 to kolejne modernizacje i inwestycje- wyposażenie aparatowni w nowoczesny pasteryzator oraz wirówkę samoczyszczącą z pełnym monitoringiem parametrów przerabianego mleka, zakup kolejnych urządzeń do bezpośredniego odbioru mleka.
W kwietniu 2008 r. oddany zostaje do użytku nowoczesny obiekt handlowy , wyposażony w najnowszej generacji urządzenia, a będący zarazem sklepem firmowym Spółdzielni Mleczarskiej ,,DEMI”. W zakładzie obowiązują i są ściśle przestrzegane zasady dobrej praktyki produkcyjnej (GMP) i higienicznej (GHP) oraz stosowany jest system zabezpieczenia jakości zdrowotnej HACCP.
Wszystkie te działania sprawiły, że obecnie Spółdzielnia Mleczarska ,,DEMI” jest zakładem nowoczesnym, spełniającym wciąż rosnące wymagania w zakresie przerobu mleka i sprzedaży artykułów mleczarskich, w pełni przygotowanym do konkurowania i utrzymania swojej stabilnej pozycji na rynku.

Spółdzielnia Mleczarska ,,DEMI,, umiejętnie łączy elementy nowoczesnej technologii, zastosowanie maszyn i urządzeń najnowszych generacji z zachowaniem tradycyjnych sposobów wytwarzania tych produktów, które klienci znają i akceptują już od wielu lat.